Dagens undertekst

"Og hr. Lars tilbød at hjælpe mig med
at få maleriet hjem."

Medietekst Danmark