Dagens undertekst

"Så får man en krustade."

Medietekst Danmark